Psicologia

Els principals eixos d’actuació d’aquesta Àrea es desenvolupen en les activitats de psicoestimulació cognitiva, manteniment de la memòria, suport psicològic als residents i els seus familiars, suport en processos de dol i les teràpies individuals.

Les intervencions dels nostres professionals persegueixen conèixer l’estat de salut psicològica i emocional dels usuaris i residents, valorar i aplicar les mesures corresponents per millorar-la o mantenir-la, i obtenir un nivell òptim de benestar dels residents i incrementar la interrelació entre ells.

Com a tasques més significatives dins de l’àmbit d’atenció psicològica cal citar les següents:

– Avaluació inicial dels usuaris després del seu ingrés i avaluació continuada de tots els residents.
– Coordinació amb l’equip mèdic quan es detecta algun indici de patologia.
– Coordinació amb l’Educadora Social per a la planificació d’activitats i el seguiment de les mateixes.
– Suport psicològic als residents.
– Atenció a les famílies.
– Reunions amb l’equip multidisciplinari per a l’elaboració dels PAI dels residents.
– Realització d’activitats orientades a treballar l’àrea cognitiva i social, fins i tot en casos de persones afectades per deterioració cognitiva de moderat a sever.
– Planificació dels objectius de les activitats.
– Planificació i organització de les activitats de l’equip de voluntariat, conjuntament amb la resta de l’equip social, i suport a la implementació de l’activitat amb l’equip de voluntariat.

Activitats12-300x153 Activitats13-300x224