Recursos Humans

banner5

UN GRAN EQUIP ASSISTENCIAL

Senior Residències considera al seu personal com l´actiu més important per poder oferir aquesta qualitat assistencial. Amb aquesta orientació, la política de Recursos Humans està adreçada a aconseguir equips formats per persones il·lusionades, compromeses i formades, capacitades de transmetre els valors de Senior Residències mitjançant el servei que presten a les persones que atenen.

Senior Residències disposa d’un equip de professionals amb un elevat nivell de qualificació tècnica, professional i humana, la motivació i esforç dels quals estan orientats a oferir atenció de màxima qualitat tant a la gent gran com a les seves famílies.

Senior Residències desenvolupa el compromís amb els seus professionals amb la creació de feina estable i de qualitat, amb el manteniment d’unes condicions laborals dignes que afavoreixin el desenvolupament humà i professional dels treballadors, així com mitjançant la implantació de polítiques actives de formació i prevenció de riscos laborals. Amb la finalitat de generar relacions laborals estables que fidelitzin la vinculació amb la companyia, la política contractual està dirigida a la potenciació de la contractació indefinida.

La selecció i incorporació es du a terme conjuntament amb programes de col·laboració amb Universitats i centre de formació, i amb la investigació de professionals acreditats que aporten a Senior Residències experiència i coneixements

La formació es regula amb l’objectiu d’adaptar els nous coneixements i avenços tecnològics a les activitats d’atenció als usuaris i a la millora de la gestió, fomentant el desenvolupament de les capacitats personals i les habilitats professionals, a la vegada que s’incentiva l’aprenentatge de nous coneixements que permeten una millora de la qualificació professional.

Atenen al compromís clar de Senior Residències amb la responsabilitat social, es defineixen els Plans de Seguretat, Qualitat i Control.

La gestió del Departament de Recursos Humans de Senior Residències està orientat pels codis ètics de la igualtat d’oportunitats, diversitat cultural, promoció interna, de la excel·lència i la exigència de valors com la implicació, responsabilitat, constància i compromís.

ORGANIGRAMA-SENIOR-WEB2014