SERVEIS

Conjunt de serveis que Senior Residències posa a la disposició dels seus residents.

Les necessitats d´assistència a la persona gran varien notablement al llarg del temps. El model d´atenció Senior Residències possibilita que el resident disposi, en tot moment, d´aquells servies que la seva situació personal requereixin.

Des d´el moment en que la persona sol·licita els serveis de Senior Residències, un equip multidisciplinari, desprès de revisar el seu estat de salut, estableix un Pla d´Atenció Individualitzada (PAI), que es revisat periòdicament, i que inclou tractament dieta alimentaria, programes de rehabilitació física, atenció psicològica, estimulació cognitiva i activitats de temps lliure.

Les activitats soci-culturals dissenyades a Senior Residències serveixen d´entreteniment, però la seva finalitat més important es que son eines que afavoreixen el manteniment de les qualitats cognitives, sensorial i físiques, aixi com la convivència i el foment de les noves relacions.

Tot el conjunt de serveis que Senior Residències posa a disposició dels residents estan orientats a:

  • Ajudar als residents a mantindre, potenciar o recuperar la seva autonomia personal, tans social, com física i psíquica.
  • Salvaguardar els referents en que es basa la seva identitat i la seva singularitat.
  • Preservar els seus llaços familiars i socials.
  • Acompanyar al resident en les seves activitats de la vida quotidiana.
  • Trobar l´equilibri entre les necessitats de seguretat personal i llibertat del resident.
  • Oferir espais íntims adaptats a les necessitats personals dels residents i de les seves famílies.
  • Respectar els drets i eleccions del residents.
  • Integrar la activitat de la Residència a la vida social i cultural de la comunitat que l´acull.

Logo-Senior-CDR

Servicios-Carta-de-2

 DSC_00051  Plato-cocina-3  SMedic2013