LES TARIFES SENIOR

El preu de l’estança en habitació doble o individual inclou allotjament, esmorzar, dinar, berenar, sopar, rentat i planxat de roba d’ús personal, així com els serveis necessaris per garantir una correcta atenció persona a les activitats de la vida quotidiana, fomentar els hàbits d’autonomia, higiene personal, dinamització socio-cultural, atenció familiar i assistència sanitària.

PRESTACIÓ ECONOMICA VINCULADA

Els nostres usuaris poden beneficiar-se de les ajudes anomenades Prestació Econòmica Vinculada al Servei de Residència, segons l’autorització del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, en 2010, va autoritzar a Senior Residències de Bellvís a que els seus residents poguessin gaudir de les prestacions econòmiques derivades de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Les persones amb dret a prestació residencial poden rebre una ajuda econòmica condicionada al grau i nivell de dependència que tinguin reconegut. Així, La Llei també estableix que la persona beneficiaria ha de pagar una quota mensual quan gaudeixi de un servei. Això es conegut com a copagament. L’import a pagar no es una quantitat fixa, aquesta depèn de la capacitat econòmica del beneficiari.

Si desitja realitzar qualsevol consulta respecte d’aquesta informació pot posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon, personalment o mitjançant el formulari CONTACTE

Si desitja realitzar qualsevol consulta respecte d’aquesta informació pot posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon, personalment o mitjançant el formulari CONTACTE – SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI i el nostre equip social li informarà, l’assessorarà i l’ajudarà en la tramitació d’aquesta prestació atenent la seva cas particular.

130-3087_IMG-300x225