MARCA

ÀREA SOCIAL – MARCA

El logotip es la representació màxima de la imatge corporativa de l’empresa a l’exterior. L’ús del logotip deu seguir unes normes inalterables que no poden ser modificades.

El logotip de Senior Residències està format per una tipografia, un anagrama i uns colors corporatius. La tipografia utilitzada es ATRotis Serif Regular, al Logotip, i ATRotis Semi Serif Regular, a la tipografia del peu de marca.

La tipografia utilitzada es ATRotis Serif Regular, en el Logotip, y ATRotis Semi Serif Regular, en la tipografia del peu de marca.

Els colors son: C:  0   M: 3  Y:  100  K:  64

Tots els Drets Reservats

Logo-Senior-CDR