R.S. Medi Ambient

RESPONSABILITAT SOCIAL AMB EL MEDI AMBIENT

Des de la fase de disseny de Senior Residències per a l’atenció d’aquells aspectes i mesures d’estalvi energètics tant a lo que es refereix a la implantació de sistemes de control en l´ús de les energies com a la utilització racional dels recursos necessaris per a les tasques derivades de l’atenció assistencial a residents i a la minimització de l’impacte medi ambiental produït per la generació de residus.

Tanmateix, Senior Residències, aplica criteris mediambientals en tots els processos productius i d’activitat.

 • Utilització d’energies renovables. Panells solars per a la producció d’aigua calenta sanitària, estalviant el consum d’altres recursos.
 • Tractament de residus, Recollida selectiva de residus generats per l’activitat del centre.
 • Instal·lació de tolves de recollida de roba bruta, que van directament des de les plantes de dormitoris fins a la bugaderia del centre, estalviant en desplaçaments innecessaris dels ascensors, amb el corresponent estalvi energètic.
 • Implantació de processos de tractament d’aigües pel control de la cloració,
  descalcificació, legionel·la, etc… Sectorització de zones de enllumenat.
 • Temporitzadors pel control d’equips de il·luminació.
 • Il·luminació de baix consum.
 • Control de temperatures per àrea d’activitat.
 • Difusors d’aigua per optimitzar el caudal
 • Missatges corporatius als correus electrònics enviats pel personal del centre convidant al estalvi de paper i protecció del medi ambient.
 • Reciclatge i estalvi de paper a totes les fotocopiadores i impressores del centre.

Petites accions amb les que es pretén fer una aportació per a la protecció i conservació del medi ambient.